Hoe kan ik kosten besparen zonder mensen te ontslaan?

Er komt minder geld binnen, maar de kosten blijven gelijk. Een actueel probleem voor veel bedrijven. De gemiddelde werknemer in Nederland kost ongeveer €65.000 per jaar (Rapport OESO, 2019), dat is nogal wat.

Maar die werknemer maakt wel hèt verschil: is jouw verbinding met de klant, is de maker van jouw product, is de aangever van jouw verbeteringen en uitvoerder van jouw besparingen.

Kosten besparen doe je juist niet door mensen te ontslaan, maar door mensen in beweging te brengen naar gezamenlijk resultaat. En dat vraagt niet zozeer om management, maar vooral om leiderschap. Geen extra controles of nog meer rapportages, maar inspireren, energie geven en voorbeeldgedrag.

Talloze voorbeelden uit de industrie bewijzen dat leiderschap dat zich richt op dagelijks in kleine stapjes verbeteren meer oplevert in resultaten en ook sneller, dan grote reorganisaties doorvoeren.

Kortom, medewerkers ontslaan bespaart kosten, maar is wel het allerlaatste wat je doet, want met jouw mensen heb je goud in handen! Ik denk vanuit mijn ervaring als directeur graag met je mee over kostenbesparing, zonder dat je menselijk kapitaal verliest.

Kaizen en Agile

Wat is Kaizen? Kaizen is een Japanse filosofie en benadering van continue verbetering in alle...

Leiderschap en management

Wat is leiderschap? Leiderschap gaat over mensen en is het proces van het beïnvloeden van anderen...

Alles over Lean

Wat betekent het woord Lean? Lean betekent letterlijk slank, het is geen afkorting maar de...